บริการ

ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจในฐานะคู่ค้ากับบริษัทยูนิลีเวอร์ ไลฟ์   

ให้คำปรึกษาด้าน  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรูปร่างและผิวพรรณ  ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปากและฟัน  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอเนกประสงค์

เป็นตัวแทนจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรูปร่างและผิวพรรณ  ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปากและฟัน  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอเนกประสงค์